بَلْ‌وا

وبلاگ شخصی حسام حسین‌زاده

بَلْ‌وا

وبلاگ شخصی حسام حسین‌زاده

... شاید «وبلاگ‌نویسی» شکل بهتری برای اندیشیدن و گفت‌وگو باشد!

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حلقۀ مطالعاتی» ثبت شده است

حلقۀ مطالعاتی جامعه‌شناسی آموزش

برگزارکننده: انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با همکاری مرکز پژوهش و آموزش رهایی

مکان برگزاری: دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

زمان برگزاری: شنبه، 15 آبان 1395، ساعت 12

صوت: ندارد

طرح درس: دارد

حسام حسین‌زاده