بَلْ‌وا

وبلاگ شخصی حسام حسین‌زاده

بَلْ‌وا

وبلاگ شخصی حسام حسین‌زاده

در روزگاری که از یک سو، نوشتن در شبکه‌های اجتماعیِ مرسوم چیزی غیر از تقلیل نقد و اندیشه به‌نظر نمی‌رسد و از سوی دیگر، دوری از فضای فعالیت دانشجویی و محافل فکریِ دارای تریبون در بیرون از دانشگاه امکان ارائه و انتشار تحلیل‌های شخصی را برایم دشوارتر می‌کند، شاید «وبلاگ‌نویسی» فرم بهتری برای اندیشیدن و گفت‌وگو باشد!

حسام حسین‌زاده

کشور/شهر سکونت: ایران/تهران

تاریخ تولد: ۱۷ اسفند ۱۳۷۳

زبان‌های ملی و قومی: انگلیسی و گیلکی

علاقۀ پژوهشی: جامعه‌شناسی آموزش، جامعه‌شناسی کودکی، جامعه‌شناسی سکسوالیته

 

تحصیلات:

- کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

- کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸

 

فعالیت دانشجویی:

- عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، سال‌های تحصیلی ۹۴-۹۳ و ۹۷-۹۶

- دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۹۵-۹۴

- سردبیر دوماهنامۀ علمی-اجتماعی پداگوژی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۹۶-۹۵

- دبیر اتحادیۀ انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی ایران، سال تحصیلی ۹۷-۹۶

- عضو شورای راهبردی نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی، سال تحصیلی ۹۷-۹۶

- عضو هیئت تحریریۀ «مدرسۀ علوم اجتماعی»، ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

 

فعالیت آموزشی:

- دبیر درس «پویش» پایۀ هفتم، مرکز راهنمایی علامه حلی یک، سال تحصیلی ۹۴-۹۳

- عضو تیم اجرایی سومین لیگ قهرمانی مباحثۀ علمی دانش‌آموزی (جام خواجه نصیر‌الدین طوسی)، سال تحصیلی ۹۴-۹۳

- بنیان‌گذار و گردانندۀ «مرکز مجازی پژوهش و آموزش رهایی»، ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

- تسهیلگر کارگاه «پیشگیری از کودک‌آزاری جنسی»، مرکز مجازی پژوهش و آموزش رهایی و کانون کوشا، اسفند ۱۳۹۵

- گردانندۀ حلقۀ مطالعاتی «جامعه‌شناسی آموزش»، انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۹۶-۹۵

- معلم درس «مطالعات اجتماعی» پایۀ پنجم، مجتمع آموزشی رهیار، سال تحصیلی ۹۸-۹۷

- معلم درس «مطالعات اجتماعی» پایۀ ششم، مجتمع آموزشی رهیار، سال تحصیلی ۹۸-۹۷

- معلم درس «تفکر و پژوهش» پایۀ ششم، مجتمع آموزشی رهیار، سال تحصیلی ۹۸-۹۷

- معلم درس «تفکر و سبک زندگی» پایۀ هشتم، مجتمع آموزشی رهیار، سال تحصیلی ۹۸-۹۷

- بنیان‌گذار و گردانندۀ «کافه مدرسه»، ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸

- معلم کلاس پنجم (مطالعات اجتماعی، فارسی، علوم، رایانه، هدیه‌های آسمان)، مجتمع آموزشی رهیار، سال تحصیلی ۹۹-۹۸

- تسهیلگر و مدرّس دورۀ آموزشی «مروری بر کارنامۀ سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» برای دانش‌آموزان دورۀ دوم ابتدایی، مجتمع آموزشی رهیار، سال تحصیلی ۹۹-۹۸

 

فعالیت علمی:

- عضو کمیتۀ تحقیقاتی جامعه‌شناسی آموزش، انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی، ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸

- همکاری پژوهشی با مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

- همکاری پژوهشی با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸

- دبیر مجموعۀ «اولدوز» (مطالعات آموزشی و کودکی)، انتشارات خرد سرخ، ۱۳۹۶ تاکنون

 

تألیف:

۱. حسین‌زاده، حسام (گردآورنده). ۱۳۹۸. پداگوژی انتقادی در ایران: ایدئولوژی، پول، طردشدگان. تهران: خرد سرخ

۲. حسین‌زاده، حسام. ۱۳۹۹. ملالت‌های نوجوانی: سکسوالیته و گذار به بزرگسالی. بی‌جا: بی‌نام (زیر چاپ)

 

ترجمه:

۱. وبر، ماکس. ۱۳۹۳. سوسیالیسم. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. قم: کتاب فردا

۲. فریره، پائولو، و ایرا شر. ۱۳۹۴. پداگوژی برای رهایی: گفت‌وگوهایی دربارۀ دگرگونی آموزش. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: نشر اینترنتی رهایی

۳. فریره پائولو، و مایلز هورتن. ۱۳۹۴. راه را با پیمودنش می‌سازیم: مکالماتی دربارۀ آموزش و تغییر اجتماعی. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: نشر اینترنتی رهایی

۴. فریره، پائولو، و دونالدو ماسدو. ۱۳۹۵. سواد: خوانش کلمه و جهان. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: نشر اینترنتی رهایی

۵. بولرنیدربرگر، دوریس و همکاران. ۱۳۹۵. تک‌نگاری جامعه‌شناسی کودکی. ترجمۀ حسام حسین‌زاده و همکاران. تهران: نشر اینترنتی رهایی

۶. هریس، روبی. ۱۳۹۵. لک‌لکی در کار نیست!. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: نشر اینترنتی رهایی

۷. گوپتا، ادیتی. ۱۳۹۵. دانشنامۀ قاعدگی. ترجمۀ حسام حسین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده. تهران: نشر اینترنتی رهایی

۸. سونکارا، باسکار. ۱۳۹۶. الفبای سوسیالیسم: مقالاتی از مجلۀ ژاکوبن. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: خرد سرخ

۹. پرول. ۱۳۹۹. براندازی رستوران‌ها: نقدی کارگری بر صنعت خدمات مواد غذایی. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: خرد سرخ (زیر چاپ)

۱۰. لووی، میشل. ۱۳۹۹. اکوسوسیالیسم: بدیلی رادیکال برای فاجعۀ سرمایه‌دارانه. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: خرد سرخ (زیر چاپ)

۱۱. مایال، بری. ۱۳۹۹. تاریخچۀ جامعه‌شناسی کودکی. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: خرد سرخ (زیر چاپ)

۱۲. بوردیو، پی‌یر. ۱۳۹۹. طبقۀ اجتماعی. گردآوری و ترجمۀ حسام حسین‌زاده و مریم جامه‌بزرگ. تهران: خرد سرخ (زیر چاپ)

 

گواهینامه‌های توسعۀ حرفه‌ای (PD):

1. Teaching Tolerance. 2020. Student Mental Health [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/student-mental-health-matters

2. Teaching Tolerance. 2020. Teaching Hard History in Grades K-5 [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/teaching-hard-history-in-grades-k5

3. Teaching Tolerance. 2020. Teaching Hard History: Building Better Lessons About Slavery [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/teaching-hard-history-building-better-lessons-about-slavery

4. Teaching Tolerance. 2020. Voting and Voices: Engaging Students and Families in Democracy [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/voting-and-voices-engaging-students-and-families-in-democracy

5. Teaching Tolerance. 2020. Fun Social Justice Activities for Elementary Students [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/fun-social-justice-activities-for-elementary-students

6. Teaching Tolerance. 2020. Gender Savvy: Creating an Inclusive School Climate [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/gender-savvy-creating-an-inclusive-school-climate

7. Share My Lesson. 2020. The State of Public Education 2020 [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/keynote-state-of-public-education-2020

8. Share My Lesson. 2020. Classroom Power Struggles: How to Avoid, Resolve and Mitigate Their Impact [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/classroom-power-struggles

9. Share My Lesson. 2020. Effective Use of Primary Sources in Social Studies and STEM Learning in Grades K-8 [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/effective-use-primary-sources-social-studies-stem-learning-grades-k-8

10. Share My Lesson. 2020. You Are Welcome Here: Supporting the Social and Emotional Needs of Newcomer Immigrant Students [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/supporting-social-emotional-needs-immigrant-students

11. Share My Lesson. 2020. Voices of Migration: Using Testimony to Develop Empathy and Civic Action [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/teach-about-migration-using-testimony-develop-empathy-civic-action

12. Share My Lesson. 2020. Population Growth to Climate Change: Preparing for the Impact of Global Trends [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/preparing-changing-global-environment

13. Share My Lesson. 2020. The 1619 Project: Activities for Student Engagement [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/1619-project-activities-student-engagement-319535

14. Share My Lesson. 2020. Motivating Struggling Learners Helping All Students Succeed for PreK-12 [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/motivating-struggling-learners-helping-students-succeed

15. Share My Lesson. 2020. Trust or Not to Trust: Fostering Critical Dialogue in Science [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/critical-dialogue-science

16. Share My Lesson. 2020. Unconditionally Awesome, Standards-Aligned Resources in SEL, Health and Wellness and Community [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/standards-aligned-resources-sel-health-and-wellness

17. Share My Lesson. 2020. Preventing Dating Violence: How to Support Student-Led Activism [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/prevent-dating-violence-support-student-led-activism

18. Share My Lesson. 2020. First Book: Tools to Empower Youth and Support Civic Engagement [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/first-book-tools-empower-youth-support-civic-engagement

19. Share My Lesson. 2020. Easy Ways to Use Science Simulations for Digital Inquiry [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/science-simulations-digital-inquiry

20. Share My Lesson. 2020. Can’t Miss Strategies for Time Management and Effective Paper Organization [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/strategies-time-management-effective-paper-organization-webinar

21. Share My Lesson. 2020. Creative Ways to Engage Students with Collaborative Writing [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/engage-students-collaborative-writing

22. Share My Lesson. 2020. Shape the Future for Your Students: Teaching About the 2020 Census [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/teaching-2020-census

23. Share My Lesson. 2020. Creating Authentic STEM Lessons with Thematic Learning Activities [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/authentic-stem-lessons-thematic-learning-activities

24. Share My Lesson. 2020. Coping with Societal Disparity: Tools to Support Student Agency for Meaningful Change [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/tools-support-student-agency-meaningful-social-change

25. Share My Lesson. 2020. NASA eClips: Hands-On STEM Activities for the Sun, Earth and Moon [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/nasa-eclips-hands-stem-activities-sun-earth-moon

26. Share My Lesson. 2020. Learning and Teaching from the Heart in Troubled Times [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/learning-teaching-heart-troubled-times-ariel-burger

27. Share My Lesson. 2020. Coronavirus: Maintaining Healthy Schools and Preparing for Online Learning [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/coronavirus-maintaining-healthy-schools-preparing-online-learning

28. Share My Lesson. 2020. Culturally Responsive Instruction: Tools to Create a Welcoming Classroom for All [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/culturally-responsive-instruction-tools-webinar

29. Share My Lesson. 2020. Transformational Texts: Using Children's Literature to Open Doors on Historical and Current Events [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/using-childrens-literature-teach-history

30. Share My Lesson. 2020. Understanding Trauma-Informed Practices: A Primer for PreK-12 Teachers and School Staff [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/trauma-informed-practices-primer-prek-12-teachers-staff

31. Share My Lesson. 2020. Tips for Success: Creating Classroom Communities [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/classroom-community

32. Share My Lesson. 2020. Empowering K-12 Students to Become Changemakers [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/empowering-k-12-students-changemakers

33. Share My Lesson. 2020. Teaching for Equity and Justice: A Conversation with Linda Darling-Hammond [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/keynote-teaching-equity-and-justice-conversation-linda-darling-hammond-319636

34. Share My Lesson. 2020. Finding Balance with EdTech and Face-Time for Meaningful Classroom Experiences [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/edtech-face-time-meaningful-classroom-experiences

35. Share My Lesson. 2020. Connecting Students Through Conversation: Bringing Oral History into the Classroom with StoryCorps [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/-bringing-oral-history-classroom

36. Share My Lesson. 2020. Ending the Stigma: Strategies for Disability Justice for Teachers and School Staff [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/ending-stigma-strategies-disability-justice-teachers-school-staff

37. Share My Lesson. 2020. Digital Dilemmas: Help Students Avoid Risk and Reap the Benefits of Digital Citizenship [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/digital-dilemmas-students-avoid-risk-reap-benefits-digital-citizenship

38. Share My Lesson. 2020. Math Madness: Countless Ways to Infuse Personal Finance in Mathematics Instruction [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/infuse-personal-finance-mathematics-instruction

39. Share My Lesson. 2020. Coronavirus: Teaching Complex Current Events and Supporting Student Well-Being [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/coronavirus-teaching-current-events-supporting-students

40. Share My Lesson. 2020. Equitable, Engaging, and Subversive Teaching with the Folger Method: Students Talk Back to Complex Texts [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/equitable-engaging-subversive-teaching-folger-method

41. Share My Lesson. 2020. Changing Minds NOW: Addressing Childhood Trauma for Teachers and School Staff [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/changing-minds-now-addressing-childhood-trauma-school-staff

42. Share My Lesson. 2020. What to Do When Discourse Breaks Down: Strategies for Navigating Class Debates [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/discourse-navigating-class-debates

43. Share My Lesson. 2020. Mental Well-Being: How Do I Take Care of Myself When So Many Others Are Needing Me? [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/mental-well-being-school-staff

44. Share My Lesson. 2020. Analyzing Propaganda and Teaching Media Literacy: The Holocaust as a Case Study​​​​​​​ [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/analyzing-propaganda-teaching-media-literacy-holocaust-case-study

45. Facing History and Ourselves. 2020. School Closures and Online Learning: Creating Community, Centering Students​​​​​​​ [Webinar]. Retrieved from https://www.facinghistory.org/professional-development/ondemand/school-closures-and-online-learning-creating-community-centering