بَلْ‌وا

وبلاگ شخصی حسام حسین‌زاده

بَلْ‌وا

وبلاگ شخصی حسام حسین‌زاده

... شاید «وبلاگ‌نویسی» شکل بهتری برای اندیشیدن و گفت‌وگو باشد!

حسام حسین‌زاده

کشور/شهر سکونت: ایران/تهران

زبان‌های ملی و قومی: انگلیسی و گیلکی

علاقۀ پژوهشی: جامعه‌شناسی آموزش، جامعه‌شناسی کودکی، جامعه‌شناسی سکسوالیته

 

تحصیلات:

- کارشناس پژوهشگری اجتماعی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

- کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸

 

فعالیت‌های دانشجویی:

- عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، سال‌های تحصیلی ۹۴-۹۳ و ۹۷-۹۶

- دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۹۵-۹۴

- سردبیر دوماهنامۀ علمی-اجتماعی پداگوژی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۹۶-۹۵

- دبیر اتحادیۀ انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی ایران، سال تحصیلی ۹۷-۹۶

- عضو شورای راهبردی نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی، سال تحصیلی ۹۷-۹۶

- عضو هیئت تحریریۀ «مدرسۀ علوم اجتماعی»، ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸
 

فعالیت‌های آموزشی (همراه کودکان و نوجوانان):

- معلم درس «پویش» پایۀ هفتم، مرکز راهنمایی علامه حلی یک، سال تحصیلی ۹۴-۹۳

- عضو تیم اجرایی سومین لیگ قهرمانی مباحثۀ علمی دانش‌آموزی (جام خواجه نصیر‌الدین طوسی)، سال تحصیلی ۹۴-۹۳

- معلم درس «مطالعات اجتماعی» پایۀ پنجم، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، سال تحصیلی ۹۸-۹۷

- معلم درس «مطالعات اجتماعی» پایۀ ششم، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، سال تحصیلی ۹۸-۹۷

- معلم درس «تفکر و پژوهش» پایۀ ششم، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، سال تحصیلی ۹۸-۹۷

- معلم درس «تفکر و سبک زندگی» پایۀ هشتم، مجتمع آموزشی رهیار، سال تحصیلی ۹۸-۹۷

- بنیان‌گذار و گردانندۀ «کافه مدرسه» (محفلی برای گفت‌وگو و هم‌اندیشی نوجوانان)، ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸

- راهبر دورۀ آموزشی «مروری بر کارنامۀ سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» برای دانش‌آموزان دورۀ دوم ابتدایی، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، سال تحصیلی ۹۹-۹۸

- معلم کلاس پنجم (مطالعات اجتماعی، فارسی و نگارش، علوم)، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

- معلم رایانۀ کلاس پنجم (فتوشاپ مقدماتی)، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱

- مدیر پایۀ پنجم، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱

- معاون توسعه و تعالی دورۀ دوم دبستان (پایه‌های چهارم تا ششم)، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱

- معاون توسعه و تعالی دورۀ اول دبستان (پایه‌های اول تا سوم)، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲

- معاون توسعه و تعالی دبستان، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، ۱۴۰۱ تاکنون

 

فعالیت‌های آموزشی (همراه بزرگسالان):

- تسهیلگر کارگاه «پیشگیری از کودک‌آزاری جنسی»، مرکز مجازی پژوهش و آموزش رهایی و کانون کوشا، اسفند ۱۳۹۵

- گردانندۀ حلقۀ مطالعاتی «جامعه‌شناسی آموزش»، انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۹۶-۹۵

- راهبر نشست «آشنایی با زندگی و میراث پائولو فریره» (ویژۀ آموزگاران)، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، اسفند ۱۳۹۷

- راهبر کارگاه «درست‌نویسی برای آموزگاران: ۶۰ نکته در ویرایش صوری»، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، اسفند ۱۳۹۹

- راهبر نشست «آشنایی با روش گفت‌وگویی: از دیدگاه پائولو فریره» (ویژۀ آموزگاران)، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، تیر ۱۴۰۰

- تسهیلگر کارگاه «روش‌شناسی مطالعات کودکی»، همایش بین‌المللی زیست‌جهان کودکی در ایران، تیر ۱۴۰۰

- راهبر دورۀ آموزشی «مواجهه با کنترل‌گری در نظریۀ انتخاب (ویژۀ معلمان مناطق محروم تهران)»، مؤسسۀ تعالی، بهار ۱۴۰۱

- تسهیلگر کارگاه «قلدری در مدرسه و شیوه‌های مواجهه با آن»، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، خرداد ۱۴۰۱

- تسهیلگر کارگاه «قلدری در مدرسه و شیوه‌های مواجهه با آن»، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان عدل)، زمستان ۱۴۰۱

 

فعالیت‌های علمی:

- همکار پیوستۀ مؤسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ، ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

- بنیان‌گذار و گردانندۀ «مرکز مجازی پژوهش و آموزش رهایی»، ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

- عضو کمیتۀ تحقیقاتی جامعه‌شناسی آموزش، انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی، ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸

- همکاری پژوهشی با مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

- همکاری پژوهشی با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰

- دبیر مجموعۀ «اولدوز» (مطالعات آموزشی و کودکی)، انتشارات خرد سرخ، ۱۳۹۶ تاکنون

- عضو کارگروه «روش‌شناسی» گروه جامعه‌شناسی کودکی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۱۳۹۸ تاکنون

- مدرس رسمی آموزش خانواده و فرزندپروری، انجمن روانشناسی تربیتی ایران، ۱۴۰۰ تاکنون

- سفیر و نمایندۀ رسمی انجمن بین‌المللی معلمان (ITA) در ایران، ۲۰۲۱ تاکنون

- عضو وابستۀ انجمن مشاور مدرسۀ امریکا (ASCA)، ۲۰۲۲ تاکنون

 

مقالات:

- حسین‌زاده، حسام. ۱۳۹۸. «به کلاس‌هایتان بازگردید: نقدی بر خودویرانگری جنبش معلمان در ایران معاصر.» ارائه‌شده در دومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی، تهران.

- حسین‌زاده، حسام. ۱۳۹۸. «گره‌گاه‌ها در خاستگاه سینمای کودک ایران: تحلیل گفتمان فیلم‌های سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دهۀ پنجاه شمسی.» ارائه‌شده در چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری دربارۀ جامعۀ ایران، تهران.

- حسین‌زاده، حسام. ۱۳۹۸. «بازخوانی اجتماعی مسئلۀ شکست تحصیلی در آموزش عمومی.» ارائه‌شده در نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران.

- حسین‌زاده، حسام، و سیدمهدی اعتمادی‌فرد. ۱۴۰۰. «نگرش به بدن: تفاوت یا تعارض نسلی (مطالعۀ نگرش نسلی به بدن‌مندی نوجوانان در شهر تهران).» فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ۱۰ (۲): ۴۹۷-۴۷۱.

- حسین‌زاده، حسام، و زهرا معینی. ۱۴۰۰. «آموزش‌های غیررسمی کودکان و نوجوانان در ایران: چالش‌ها و فرصت‌های بازسازماندهی.» ارائه‌شده در همایش بین‌المللی زیست‌جهان کودکی در ایران، تهران.

- حسین‌زاده، حسام. ۲۰۲۱. «طرحی کلی از سبک قصه‌گویی صمد بهرنگی.» ارائه‌شده در سی‌وهفتمین کنگرۀ دوسالانۀ IBBY (دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان)، مسکو.

 

کتاب‌های تألیفی:

- حسین‌زاده، حسام (گردآورنده). ۱۳۹۸. پداگوژی انتقادی در ایران: ایدئولوژی، پول، طردشدگان. تهران: خرد سرخ

- حسین‌زاده، حسام. ۱۴۰۰. ملالت‌های نوجوانی: سکسوالیته و گذار به بزرگسالی. تهران: بی‌نام

 

کتاب‌های ترجمه:

- وبر، ماکس. ۱۳۹۳. سوسیالیسم. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. قم: کتاب فردا

- فریره، پائولو، و ایرا شر. ۱۳۹۴. پداگوژی برای رهایی: گفت‌وگوهایی دربارۀ دگرگونی آموزش. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: نشر اینترنتی رهایی

- فریره پائولو، و مایلز هورتن. ۱۳۹۴. راه را با پیمودنش می‌سازیم: مکالماتی دربارۀ آموزش و تغییر اجتماعی. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: نشر اینترنتی رهایی

- فریره، پائولو، و دونالدو ماسدو. ۱۳۹۵. سواد: خوانش کلمه و جهان. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: نشر اینترنتی رهایی

- بولرنیدربرگر، دوریس و همکاران. ۱۳۹۵. تک‌نگاری جامعه‌شناسی کودکی. ترجمۀ حسام حسین‌زاده و همکاران. تهران: نشر اینترنتی رهایی

- هریس، روبی. ۱۳۹۵. لک‌لکی در کار نیست!. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: نشر اینترنتی رهایی

- گوپتا، ادیتی. ۱۳۹۵. دانشنامۀ قاعدگی. ترجمۀ حسام حسین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده. تهران: نشر اینترنتی رهایی

- سونکارا، باسکار. ۱۳۹۶. الفبای سوسیالیسم: مقالاتی از مجلۀ ژاکوبن. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: خرد سرخ

- لووی، میشل. ۱۳۹۹. اکوسوسیالیسم: بدیلی رادیکال برای فاجعۀ سرمایه‌دارانه. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: خرد سرخ

- مایال، بری. ۱۴۰۰. تاریخچۀ جامعه‌شناسی کودکی. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: خرد سرخ

- بوردیو، پی‌یر. ۱۴۰۰. طبقۀ اجتماعی. گردآوری و ترجمۀ حسام حسین‌زاده و مریم جامه‌بزرگ. تهران: خرد سرخ (زیر چاپ)

- پرول. ۱۴۰۰. براندازی رستوران‌ها: نقدی کارگری بر صنعت خدمات مواد غذایی. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: خرد سرخ (زیر چاپ)

 

دوره‌های رشد حرفه‌ای (CPD):

- آکادمی رهیار. ۱۳۹۸. یادگیری مشارکتی (۱۰ ساعت). با راهبری شقایق بهرامی.

- آکادمی رهیار. ۱۳۹۸. آموزش علوم تجربی بر مبنای کاوشگری (۳۲ ساعت). با راهبری بهادر برومند و زینب وکیل.

- فدراسیون معلمان امریکا (AFT). ۲۰۲۰. کنفرانس مجازی Share My Lesson (۳۶ ساعت). سی‌وشش وبینار جداگانه با راهبران و موضوعات متفاوت.

- آموزش تخصصی مربی کودک دوران. ۱۳۹۹. نگاهی به دوران کودکی از دیدگاه رویکرد والدورف (۱۲ ساعت). با راهبری Katharina Rothacker و عارفه رضوان‌منش.

- گروه سلامت جنسی رسش. ۱۳۹۹. سکسولوژی (۱۸ ساعت). با راهبری عفت مرقاتی خویی.

- مؤسسۀ هنری پندار پویای آدمک. ۱۳۹۹. تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف-شولِورک (۱۲ ساعت). با راهبری Cyndee Gibler, Elisa Seppanen, Polo Vallejo, Rainer Kotzian.

- بنیاد انجمن جهانی (WFF). ۲۰۲۱. تور مجازی آشنایی با آموزش آغازین کودکی (ECE) در هند، کلمبیا، روما، کنیا، مکزیک، نپال، لبنان، اسکاتلند، آفریقای جنوبی و فیجی (۲۰ ساعت).

- فدراسیون معلمان امریکا (AFT). ۲۰۲۱. کنفرانس مجازی Share My Lesson (۴۲ ساعت). چهل‌ودو وبینار جداگانه با راهبران و موضوعات متفاوت.

- مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه. ۱۴۰۰. دورۀ جامع درمان اختلال یادگیری + درمان اضطراب در کودکان (۳۰ ساعت). با راهبری مصطفی تبریزی.

- دانشگاه هاروارد (HarvardX). ۲۰۲۱. مقدمه‌ای بر درگیرسازی خانواده در آموزش (۲۰ ساعت). با راهبری Karen L. Mapp.

- آکادمی رهیار. ۱۴۰۰. مدرسۀ کیفی (۲۵ ساعت). با راهبری حیدر زندیه و محمدحسین سبحانی.

- آشیانۀ سوادآموزی (The Literacy Nest). ۲۰۲۱. ساختن مطالعه‌گرانی مادام‌العمر: با تمرکز بر سوادآموزان دیسلِکسیک (۱۶ ساعت). با راهبری Emilly Gibbons.

- مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه. ۱۴۰۰. تست هوش وکسلر ۴ کودکان (۱۵ ساعت). با راهبری علیرضا تبریزی.

- فدراسیون معلمان امریکا (AFT). ۲۰۲۲. کنفرانس مجازی Share My Lesson (۴۸ ساعت). چهل‌وهشت وبینار جداگانه با راهبران و موضوعات متفاوت.

- انجمن روانشناسی تربیتی ایران. ۱۴۰۰. دورۀ جامع تربیت مدرس آموزش خانواده و فرزندپروری (۴۰ ساعت). با راهبری سیدعلی قاسمی.

- انجمن روانشناسی تربیتی ایران. ۱۴۰۰. دورۀ جامع تربیت واقعیت‌درمانگر کودک و نوجوان (۸۰ ساعت). با راهبری سیدعلی قاسمی.

- انجمن روانشناسی تربیتی ایران. ۱۴۰۱. دورۀ جامع تربیت درمانگر ADHD (۲۴ ساعت). با راهبری حمید هاشمی.

- انجمن روانشناسی تربیتی ایران. ۱۴۰۱. دورۀ جامع تربیت روان‌شناس مدرسه: مبتنی بر تئوری انتخاب (۲۸ ساعت). با راهبری سیدعلی قاسمی.

- انجمن روانشناسی تربیتی ایران. ۱۴۰۱. دورۀ جامع تربیت درمانگر شناختی-رفتاری (CBT) کودک (۱۰۰ ساعت). با راهبری سارا گودرزی.

- انجمن روانشناسی تربیتی ایران. ۱۴۰۱. دورۀ جامع تربیت بازی‌درمانگر (۵۰ ساعت). با راهبری حمید هاشمی.

- انجمن روانشناسی تربیتی ایران. ۱۴۰۱. دورۀ جامع تربیت درمانگر اختلالات یادگیری (۵۰ ساعت). با راهبری حمید هاشمی.

- مؤسسۀ بین‌المللی ویلیام گلسر. ۱۴۰۱. نظریۀ انتخاب، واقعیت‌درمانی و مدیریت راهبرانه: آموزش فشردۀ پایه (۲۷ ساعت). با راهبری علی صاحبی.

- مؤسسۀ بین‌المللی ویلیام گلسر. ۱۴۰۱. نظریۀ انتخاب، واقعیت‌درمانی و مدیریت راهبرانه: آموزش عملی پایه (۲۷ ساعت). با راهبری علی صاحبی.

- مؤسسۀ بین‌المللی ویلیام گلسر. ۱۴۰۱. نظریۀ انتخاب، واقعیت‌درمانی و مدیریت راهبرانه: آموزش فشردۀ پیشرفته (۲۷ ساعت). با راهبری علی صاحبی.

- مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه. ۱۴۰۱. سوپرویژن اختلالات یادگیری (۱۰ ساعت). با راهبری علیرضا تبریزی.

- مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورۀ راز. ۱۴۰۱. کارورزی و سوپرویژن واقعیت‌درمانی (۱۰۰ ساعت). با راهبری علی قاسمی.

- مؤسسۀ بین‌المللی ویلیام گلسر. ۱۴۰۲. نظریۀ انتخاب، واقعیت‌درمانی و مدیریت راهبرانه: آموزش عملی پیشرفته (۲۷ ساعت). با راهبری علی صاحبی.

 

وبینارهای رشد حرفه‌ای (PD):

1. Teaching Tolerance. 2020. Student Mental Health [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/student-mental-health-matters

2. Teaching Tolerance. 2020. Teaching Hard History in Grades K-5 [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/teaching-hard-history-in-grades-k5

3. Teaching Tolerance. 2020. Teaching Hard History: Building Better Lessons About Slavery [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/teaching-hard-history-building-better-lessons-about-slavery

4. Teaching Tolerance. 2020. Voting and Voices: Engaging Students and Families in Democracy [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/voting-and-voices-engaging-students-and-families-in-democracy

5. Teaching Tolerance. 2020. Fun Social Justice Activities for Elementary Students [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/fun-social-justice-activities-for-elementary-students

6. Teaching Tolerance. 2020. Gender Savvy: Creating an Inclusive School Climate [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/gender-savvy-creating-an-inclusive-school-climate

7. Facing History and Ourselves. 2020. School Closures and Online Learning: Creating Community, Centering Students [Webinar]. Retrieved from https://www.facinghistory.org/professional-development/ondemand/school-closures-and-online-learning-creating-community-centering