بَلْ‌وا

وبلاگ شخصی حسام حسین‌زاده

بَلْ‌وا

وبلاگ شخصی حسام حسین‌زاده

در روزگاری که از یک سو، نوشتن در شبکه‌های اجتماعیِ مرسوم چیزی غیر از تقلیل نقد و اندیشه به‌نظر نمی‌رسد و از سوی دیگر، دوری از فضای فعالیت دانشجویی و محافل فکریِ دارای تریبون در بیرون از دانشگاه امکان ارائه و انتشار تحلیل‌های شخصی را برایم دشوارتر می‌کند، شاید «وبلاگ‌نویسی» شکل بهتری برای اندیشیدن و گفت‌وگو باشد!

حسام حسین‌زاده

کشور/شهر سکونت: ایران/تهران

تاریخ تولد: ۱۷ اسفند ۱۳۷۳

زبان‌های ملی و قومی: انگلیسی و گیلکی

علاقۀ پژوهشی: جامعه‌شناسی آموزش، جامعه‌شناسی کودکی، جامعه‌شناسی سکسوالیته

 

تحصیلات:

- کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

- کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸

 

فعالیت دانشجویی:

- عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، سال‌های تحصیلی ۹۴-۹۳ و ۹۷-۹۶

- دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۹۵-۹۴

- سردبیر دوماهنامۀ علمی-اجتماعی پداگوژی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۹۶-۹۵

- دبیر اتحادیۀ انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی ایران، سال تحصیلی ۹۷-۹۶

- عضو شورای راهبردی نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی، سال تحصیلی ۹۷-۹۶

- عضو هیئت تحریریۀ «مدرسۀ علوم اجتماعی»، ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸
 

فعالیت آموزشی (همراه کودکان و نوجوانان):

- معلم درس «پویش» پایۀ هفتم، مرکز راهنمایی علامه حلی یک، سال تحصیلی ۹۴-۹۳

- عضو تیم اجرایی سومین لیگ قهرمانی مباحثۀ علمی دانش‌آموزی (جام خواجه نصیر‌الدین طوسی)، سال تحصیلی ۹۴-۹۳

- معلم درس «مطالعات اجتماعی» پایۀ پنجم، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، سال تحصیلی ۹۸-۹۷

- معلم درس «مطالعات اجتماعی» پایۀ ششم، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، سال تحصیلی ۹۸-۹۷

- معلم درس «تفکر و پژوهش» پایۀ ششم، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، سال تحصیلی ۹۸-۹۷

- معلم درس «تفکر و سبک زندگی» پایۀ هشتم، مجتمع آموزشی رهیار، سال تحصیلی ۹۸-۹۷

- بنیان‌گذار و گردانندۀ «کافه مدرسه» (محفلی برای گفت‌وگو و هم‌اندیشی نوجوانان)، ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸

- راهبر دورۀ آموزشی «مروری بر کارنامۀ سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» برای دانش‌آموزان دورۀ دوم ابتدایی، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، سال تحصیلی ۹۹-۹۸

- معلم کلاس پنجم (مطالعات اجتماعی، فارسی، علوم، رایانه، هدیه‌های آسمان)، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

- مدیر پایۀ پنجم، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، ۱۳۹۹ تا کنون

- معاون توسعه و تعالی دورۀ دوم دبستان (پایه‌های چهارم تا ششم)، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، ۱۴۰۰ تا کنون

 

فعالیت آموزشی (همراه بزرگسالان):

- تسهیلگر کارگاه «پیشگیری از کودک‌آزاری جنسی»، مرکز مجازی پژوهش و آموزش رهایی و کانون کوشا، اسفند ۱۳۹۵

- گردانندۀ حلقۀ مطالعاتی «جامعه‌شناسی آموزش»، انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۹۶-۹۵

- راهبر نشست «آشنایی با زندگی و میراث پائولو فریره» (ویژۀ آموزگاران)، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، اسفند ۱۳۹۷

- راهبر کارگاه «درست‌نویسی برای آموزگاران: ۶۰ نکته در ویرایش صوری»، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، اسفند ۱۳۹۹

- راهبر نشست «آشنایی با روش گفت‌وگویی: از دیدگاه پائولو فریره» (ویژۀ آموزگاران)، مجتمع آموزشی رهیار (دبستان پونک)، تیر ۱۴۰۰

- تسهیلگر کارگاه «روش‌شناسی مطالعات کودکی»، همایش بین‌المللی زیست‌جهان کودکی در ایران، تیر ۱۴۰۰

 

فعالیت علمی:

- عضو کمیتۀ تحقیقاتی جامعه‌شناسی آموزش، انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی، ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸

- بنیان‌گذار و گردانندۀ «مرکز مجازی پژوهش و آموزش رهایی»، ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

- همکاری پژوهشی با مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

- همکاری پژوهشی با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۹۷ تا کنون

- دبیر مجموعۀ «اولدوز» (مطالعات آموزشی و کودکی)، انتشارات خرد سرخ، ۱۳۹۶ تا کنون

- عضو کارگروه «روش‌شناسی» گروه جامعه‌شناسی کودکی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۱۳۹۸ تا کنون

 

تألیف:

۱. حسین‌زاده، حسام (گردآورنده). ۱۳۹۸. پداگوژی انتقادی در ایران: ایدئولوژی، پول، طردشدگان. تهران: خرد سرخ

۲. حسین‌زاده، حسام. ۱۴۰۰. ملالت‌های نوجوانی: سکسوالیته و گذار به بزرگسالی. بی‌جا: بی‌نام (زیر چاپ)

 

ترجمه:

۱. وبر، ماکس. ۱۳۹۳. سوسیالیسم. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. قم: کتاب فردا

۲. فریره، پائولو، و ایرا شر. ۱۳۹۴. پداگوژی برای رهایی: گفت‌وگوهایی دربارۀ دگرگونی آموزش. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: نشر اینترنتی رهایی

۳. فریره پائولو، و مایلز هورتن. ۱۳۹۴. راه را با پیمودنش می‌سازیم: مکالماتی دربارۀ آموزش و تغییر اجتماعی. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: نشر اینترنتی رهایی

۴. فریره، پائولو، و دونالدو ماسدو. ۱۳۹۵. سواد: خوانش کلمه و جهان. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: نشر اینترنتی رهایی

۵. بولرنیدربرگر، دوریس و همکاران. ۱۳۹۵. تک‌نگاری جامعه‌شناسی کودکی. ترجمۀ حسام حسین‌زاده و همکاران. تهران: نشر اینترنتی رهایی

۶. هریس، روبی. ۱۳۹۵. لک‌لکی در کار نیست!. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: نشر اینترنتی رهایی

۷. گوپتا، ادیتی. ۱۳۹۵. دانشنامۀ قاعدگی. ترجمۀ حسام حسین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده. تهران: نشر اینترنتی رهایی

۸. سونکارا، باسکار. ۱۳۹۶. الفبای سوسیالیسم: مقالاتی از مجلۀ ژاکوبن. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: خرد سرخ

۹. لووی، میشل. ۱۳۹۹. اکوسوسیالیسم: بدیلی رادیکال برای فاجعۀ سرمایه‌دارانه. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: خرد سرخ

۱۰. مایال، بری. ۱۳۹۹. تاریخچۀ جامعه‌شناسی کودکی. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: خرد سرخ (زیر چاپ)

۱۱. بوردیو، پی‌یر. ۱۳۹۹. طبقۀ اجتماعی. گردآوری و ترجمۀ حسام حسین‌زاده و مریم جامه‌بزرگ. تهران: خرد سرخ (زیر چاپ)

۱۲. پرول. ۱۳۹۹. براندازی رستوران‌ها: نقدی کارگری بر صنعت خدمات مواد غذایی. ترجمۀ حسام حسین‌زاده. تهران: خرد سرخ (زیر چاپ)

 

دوره‌های آموزشی:

۱. آموزش تخصصی مربی کودک دوران. ۱۳۹۹. نگاهی به دوران کودکی از دیدگاه رویکرد والدورف (۱۲ ساعت). با راهبری Katharina Rothacker و عارفه رضوان‌منش.

۲. گروه سلامت جنسی رسش. ۱۳۹۹. سکسولوژی مقدماتی (۹ ساعت). با راهبری دکتر عفت مرقاتی خویی.

۳. گروه سلامت جنسی رسش. ۱۳۹۹. سکسولوژی پیشرفته (۹ ساعت). با راهبری دکتر عفت مرقاتی خویی.

۴. مؤسسۀ هنری پندار پویای آدمک. ۱۳۹۹. تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف-شولِورک (۱۲ ساعت). با راهبری Cyndee Gibler, Elisa Seppanen, Polo Vallejo, Rainer Kotzian.

۵. بنیاد انجمن جهانی (WFF). ۲۰۲۱. تور مجازی آشنایی با آموزش آغازین کودکی (ECE) در هند، کلمبیا، روما، کنیا، مکزیک، نپال، لبنان، اسکاتلند، آفریقای جنوبی و فیجی (۲۰ ساعت).

۶. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه. ۱۴۰۰. دورۀ جامع درمان اختلال یادگیری (۲۴ ساعت). با راهبری دکتر مصطفی تبریزی.

۷. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه. ۱۴۰۰. درمان اضطراب در کودکان (۴ ساعت). با راهبری دکتر مصطفی تبریزی.

 

گواهینامه‌های توسعۀ حرفه‌ای (PD):

1. Teaching Tolerance. 2020. Student Mental Health [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/student-mental-health-matters

2. Teaching Tolerance. 2020. Teaching Hard History in Grades K-5 [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/teaching-hard-history-in-grades-k5

3. Teaching Tolerance. 2020. Teaching Hard History: Building Better Lessons About Slavery [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/teaching-hard-history-building-better-lessons-about-slavery

4. Teaching Tolerance. 2020. Voting and Voices: Engaging Students and Families in Democracy [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/voting-and-voices-engaging-students-and-families-in-democracy

5. Teaching Tolerance. 2020. Fun Social Justice Activities for Elementary Students [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/fun-social-justice-activities-for-elementary-students

6. Teaching Tolerance. 2020. Gender Savvy: Creating an Inclusive School Climate [Webinar]. Retrieved from https://www.tolerance.org/professional-development/webinars/gender-savvy-creating-an-inclusive-school-climate

7. Share My Lesson. 2020. The State of Public Education 2020 [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/keynote-state-of-public-education-2020

8. Share My Lesson. 2020. Classroom Power Struggles: How to Avoid, Resolve and Mitigate Their Impact [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/classroom-power-struggles

9. Share My Lesson. 2020. Effective Use of Primary Sources in Social Studies and STEM Learning in Grades K-8 [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/effective-use-primary-sources-social-studies-stem-learning-grades-k-8

10. Share My Lesson. 2020. You Are Welcome Here: Supporting the Social and Emotional Needs of Newcomer Immigrant Students [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/supporting-social-emotional-needs-immigrant-students

11. Share My Lesson. 2020. Voices of Migration: Using Testimony to Develop Empathy and Civic Action [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/teach-about-migration-using-testimony-develop-empathy-civic-action

12. Share My Lesson. 2020. Population Growth to Climate Change: Preparing for the Impact of Global Trends [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/preparing-changing-global-environment

13. Share My Lesson. 2020. The 1619 Project: Activities for Student Engagement [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/1619-project-activities-student-engagement-319535

14. Share My Lesson. 2020. Motivating Struggling Learners Helping All Students Succeed for PreK-12 [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/motivating-struggling-learners-helping-students-succeed

15. Share My Lesson. 2020. Trust or Not to Trust: Fostering Critical Dialogue in Science [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/critical-dialogue-science

16. Share My Lesson. 2020. Unconditionally Awesome, Standards-Aligned Resources in SEL, Health and Wellness and Community [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/standards-aligned-resources-sel-health-and-wellness

17. Share My Lesson. 2020. Preventing Dating Violence: How to Support Student-Led Activism [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/prevent-dating-violence-support-student-led-activism

18. Share My Lesson. 2020. First Book: Tools to Empower Youth and Support Civic Engagement [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/first-book-tools-empower-youth-support-civic-engagement

19. Share My Lesson. 2020. Easy Ways to Use Science Simulations for Digital Inquiry [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/science-simulations-digital-inquiry

20. Share My Lesson. 2020. Can’t Miss Strategies for Time Management and Effective Paper Organization [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/strategies-time-management-effective-paper-organization-webinar

21. Share My Lesson. 2020. Creative Ways to Engage Students with Collaborative Writing [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/engage-students-collaborative-writing

22. Share My Lesson. 2020. Shape the Future for Your Students: Teaching About the 2020 Census [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/teaching-2020-census

23. Share My Lesson. 2020. Creating Authentic STEM Lessons with Thematic Learning Activities [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/authentic-stem-lessons-thematic-learning-activities

24. Share My Lesson. 2020. Coping with Societal Disparity: Tools to Support Student Agency for Meaningful Change [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/tools-support-student-agency-meaningful-social-change

25. Share My Lesson. 2020. NASA eClips: Hands-On STEM Activities for the Sun, Earth and Moon [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/nasa-eclips-hands-stem-activities-sun-earth-moon

26. Share My Lesson. 2020. Learning and Teaching from the Heart in Troubled Times [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/learning-teaching-heart-troubled-times-ariel-burger

27. Share My Lesson. 2020. Coronavirus: Maintaining Healthy Schools and Preparing for Online Learning [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/coronavirus-maintaining-healthy-schools-preparing-online-learning

28. Share My Lesson. 2020. Culturally Responsive Instruction: Tools to Create a Welcoming Classroom for All [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/culturally-responsive-instruction-tools-webinar

29. Share My Lesson. 2020. Transformational Texts: Using Children's Literature to Open Doors on Historical and Current Events [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/using-childrens-literature-teach-history

30. Share My Lesson. 2020. Understanding Trauma-Informed Practices: A Primer for PreK-12 Teachers and School Staff [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/trauma-informed-practices-primer-prek-12-teachers-staff

31. Share My Lesson. 2020. Tips for Success: Creating Classroom Communities [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/classroom-community

32. Share My Lesson. 2020. Empowering K-12 Students to Become Changemakers [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/empowering-k-12-students-changemakers

33. Share My Lesson. 2020. Teaching for Equity and Justice: A Conversation with Linda Darling-Hammond [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/keynote-teaching-equity-and-justice-conversation-linda-darling-hammond-319636

34. Share My Lesson. 2020. Finding Balance with EdTech and Face-Time for Meaningful Classroom Experiences [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/edtech-face-time-meaningful-classroom-experiences

35. Share My Lesson. 2020. Connecting Students Through Conversation: Bringing Oral History into the Classroom with StoryCorps [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/-bringing-oral-history-classroom

36. Share My Lesson. 2020. Ending the Stigma: Strategies for Disability Justice for Teachers and School Staff [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/ending-stigma-strategies-disability-justice-teachers-school-staff

37. Share My Lesson. 2020. Digital Dilemmas: Help Students Avoid Risk and Reap the Benefits of Digital Citizenship [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/digital-dilemmas-students-avoid-risk-reap-benefits-digital-citizenship

38. Share My Lesson. 2020. Math Madness: Countless Ways to Infuse Personal Finance in Mathematics Instruction [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/infuse-personal-finance-mathematics-instruction

39. Share My Lesson. 2020. Coronavirus: Teaching Complex Current Events and Supporting Student Well-Being [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/coronavirus-teaching-current-events-supporting-students

40. Share My Lesson. 2020. Equitable, Engaging, and Subversive Teaching with the Folger Method: Students Talk Back to Complex Texts [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/equitable-engaging-subversive-teaching-folger-method

41. Share My Lesson. 2020. Changing Minds NOW: Addressing Childhood Trauma for Teachers and School Staff [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/changing-minds-now-addressing-childhood-trauma-school-staff

42. Share My Lesson. 2020. What to Do When Discourse Breaks Down: Strategies for Navigating Class Debates [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/discourse-navigating-class-debates

43. Share My Lesson. 2020. Mental Well-Being: How Do I Take Care of Myself When So Many Others Are Needing Me? [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/mental-well-being-school-staff

44. Share My Lesson. 2020. Analyzing Propaganda and Teaching Media Literacy: The Holocaust as a Case Study [Webinar]. Retrieved from https://sharemylesson.com/teaching-resource/analyzing-propaganda-teaching-media-literacy-holocaust-case-study

45. Facing History and Ourselves. 2020. School Closures and Online Learning: Creating Community, Centering Students [Webinar]. Retrieved from https://www.facinghistory.org/professional-development/ondemand/school-closures-and-online-learning-creating-community-centering